Om Con Cura


Con Cura AB är ett aktiebolag som startades 2013 vars huvudsysselsättning är hemtjänst. Idén till företaget föddes en dag när vi insåg att för att få en så bra hemtjänst som vi önskar när vi själva blir gamla, måste vi göra det själva.

 

Företaget har en närvarande ledning bestående av två ägare, en biträdande verksamhetschef, en planerare och en arbetsledare, förutom våra ca 45 anställda där majoriteten är tillsvidareanställda. Vi arbetar mycket med arbetslag för att få kontinuitet hos kunderna som är ett av våra mål med verksamheten. Andra mål är närheten till kunder, kundnöjdhet och medarbetare som trivs och utvecklas.


Vi tycker att det ska vara hög status på arbete med människor. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och därför har vi kollektivavtal (extern länk) som reglerar arbetsvillkoren för våra anställda.

 

 


Grundare & ägare av Con Cura AB
Birgitta Thorbergsdottir, VD
Helena Lindström, VC

 

Synpunkter och klagomål

 

Kunder eller anhöriga kan ha klagomål angående hemtjänsten. Eftersom vi alltid strävar efter att bli bättre på det vi gör och vi vill att våra kunder behandlas med respekt och känna sig trygga, vill vi gärna få in era synpunkter.

 

Namn
Beskrivning

© 2023 Con Cura
Information om cookies