Så här hanterar vi Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer, se http://www.folkhalsomyndigheten.se/

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska medarbetare stanna hemma men personal med minsta symptom ska vara hemma och testa sig innan återgång till jobbet. Symtom på covid-19 är feber, torrhosta, trötthet, hosta och/eller andningsproblem, snuva och muskelvärk men symtomen kan också vara lindrigare med halsont och huvudvärk. 

 

Kunder med symtom på hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber alternativt konstaterad covid-19 bör i första hand vistas i hemmet tills de varit symtomfria i två dagar. Vid behov av sjukvård kontaktas 1177 eller Vårdcentral per telefon. Vid svåra symtom ring 112. Vi utför hjälpen till våra äldre även om man blivit smittad med ännu högre säkerhetstänk. Vi har ett Covid-team som går in och vårdar alla som misstänks vara eller är konstaterat smittade.

De basala hygienrutinerna och klädreglerna har skärpts som en följd av pandemin. All vår personal utrustas med skyddskläder och visir och munskydd för kroppsnära omsorg. Rutinerna kring rengöring och desinfektion av ytor och hjälpmedel, disk, avfall och tvätt har skärpts och all personal genomgår webbutbildning för att ha kunskap om smittan.

Vi undanber oss besök i vår lokal tillsvidare för att hålla ner antalet personer i lokalerna. Vi har tyvärr fått skjuta våra träffar för våra kunder på framtiden men hoppas att när våren och sommaren kommer kunna vara ute och umgås.

Vi följer myndigheternas rekommendationer, för mer info, se webbadress nedan:

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/

 

 

© 2023 Con Cura
Information om cookies