START > Corona

Information med anledning av coronaviruset

Med omsorg om gäster och medarbetare följer Con Cura utvecklingen av coronaviruset covid-19 noga.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och UDs rekommendationer och riktlinjer www.folkhalsomyndigheten.se

Con Cura håller öppet och servar patienter som är friska och utan symptom.

  • Hygien och renlighet är alltid högprioriterat. .
  • Ökat fokus på handhygien.
  • Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som dörrhandtag, receptionsdisken, allmänna toaletter/duschar, gästkök, strömbrytare och andra ytor som regelbundet används.
  • Handdesinfektion finns tillgängligt för våra gäster i allmänna utrymmen

Säkerhetsåtgärder som du som patient kan vidta för att skydda Er själva och andra mot covid-19

  • Tvätta händerna noga med varmt vatten och tvål ofta, minst 20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har tillgång till tvål och vatten.Torka torrt. Fuktiga händer sprider fler bakterier och virus än torra. Använd pappershandduk som slängs efter att du har använt den.
  • Försök undvika att röra vid ansiktet och ögonen.
  • Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk för att undvika att smitta andra.
  • Om du upplever symptom som kan tyda på att du blivit smittad av coronavirus (exempelvis feber, ont i muskler och leder, huvudvärk och torrhosta) meddela personalen via mail eller telefon.
  • Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att våra patienter ska kunna känna sig trygga.

*Denna information gäller tills att annat anges och kan uppdateras vid senare tillfälle.

 
 

 

© 2024 Con Cura
Information om cookies